Czym jest geopolityka?

Mało który naród wie o tym, jak ważne jest położenie geograficzne i stosunki polityczne z sąsiednimi krajami, co Polacy. Położenie pomiędzy Niemcami, a Rosją miało przecież ogromne znacznie dla historii kraju znad Wisły. Geopolityka to zaś dziedzina, która bada zależności polityczne właśnie w odniesieniu do umiejscowienia geograficznego danego państwa. W dzisiejszych czasach jej znaczenie jest zaś coraz większe.

Na czym polega geopolityka?

Geopolityka to synkretyczna dziedzina nauk, która powstała ponad sto lat temu z inicjatywy Szweda Rudolfa Kjelléna. Do dziś trwają debaty nad jej zdefiniowaniem, wciąż jednak trudno jest precyzyjnie określić jej ramy. Geopolityka czerpie źródła głównie z doktryn politycznych, historii oraz geografii, ekonomii oraz teorii wojennych.

Choć geopolityka jest w dużej mierze dziedziną akademicką, to wykorzystuje się ją także w bardziej praktycznych celach. Przywódcy państw, czy też politycy szczebla międzynarodowego często posługują się właśnie analizami geopolitycznymi.

Do czego wykorzystuje się geopolitykę?

W dobie globalizmu znaczenie geopolityki ma ogromne znacznie. Przykładowo Nowy Jedwabny Szlak, zaprojektowany przez Chińczyków wpływa praktycznie na wszystkie kraje na świecie, od Polski do USA. Każda większa decyzja polityczna zapadająca nawet na drugim końcu świata ma znaczenie na to, jaka będzie przyszłość np. Polski.