Na czym polega koncepcja Trójmorza?

W ostatnich latach temat Trójmorza, zwany też koncepcją Międzymorza, na stałe zagościł w programach politycznych. Co tak naprawdę jednak kryje się pod tym pojęciem i jakie są szanse, że będzie ono dalej rozwijane?

Czym jest koncepcja Trójmorza

Obecnie określenie „Trójmorze” traktuje się jako zamiennik słowa „Międzymorza”. Warto więc być świadomym tego, że są to różne pojęcia. Międzymorze to starsza koncepcja powstała po I wojnie Światowej. Miał to być sojusz pomiędzy krajami bałkańskimi, państwami Europy Wschodniej i Finlandią, będący Unią Gospodarczą i gwarantem bezpieczeństwa militarnego przed Imperium Rosyjskim i Niemcami. Międzymorze nigdy jednak nie powstało.

Trójmorze to zaś współczesna idea geopolityczna, której założenia są podobne do Międzymorza. Ma to być szeroko zakrojony sojusz rozciągający się od państw bałtyckich, przez Polskę, część Bałkanów aż po Rumunię. Obecnie kraje należąca do Trójmorza zacieśniają współpracę, jednak trudno stwierdzić, czy będzie ona coraz bardziej intensywna.

Póki co odbywają się spotkania przywódców krajów, które uczestniczą w tej inicjatywie. Państwa należące do Trójmorza zapowiadają też coraz bardziej intensywną współpracę z zakresu polityki energetycznej, logistycznej oraz telekomunikacyjnej.

Jaki są cele startegiczne koncepcji Trójmorza?

Z geopolitycznego punktu widzenia idea Trójmorza ma uzasadnienie. Wszystkie kraje w niej uczestniczące znajdują się na podobnym poziomie rozwoju, co ułatwia prowadzenie współpracy gospodarczej. Ponadto narody związane z Trójmorzem są do siebie podobne kulturowo i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Za jedne z ważniejszych aspektów Trójmorza jest jednak aspekt militarny i chęć zapewnienia bezpieczeństwa. Wszystkie kraje związane z tą inicjatywą przynajmniej potencjalnie mają prawo obawiać się inwazji militarnej ze wschodu.

Koncepcja Trójmorza zyskała też na poparciu społecznym z powodu spadku zaufania do Unii Europejskiej i NATO. W ostatnich latach w Europie przybyło bowiem eurosceptyków i osób, które uważają, że NATO nie zapewni bezpieczeństwa w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego. Koncepcja Trójmorza jawi się tu jako alternatywa mająca zagwarantować rozwój gospodarczy i ochronę militarną.