Esbra2013.com Posts

Geopolityka

Koncepcje polityczne

Polityka jako rozrywka

Geopolityka

Mało który naród wie o tym, jak ważne jest położenie geograficzne i stosunki polityczne z sąsiednimi krajami, co Polacy. Położenie pomiędzy Niemcami,

Geopolityka

Koncepcje polityczne

Koncepcje polityczne

Polityka jako rozrywka

Polityka w dziejach zarówno historycznych jak i współczesnych niemalże zawsze stanowiła rolę pierwszoplanową, a jej główną składową były i wciąż są nieporozumienia oraz wszelkiego rodzaju intrygi przykryte warstwami nowych postanowień…

Koncepcje polityczne

Polityka jako rozrywka