Czy Rosja zaanektuje Białoruś?

Do aneksji krajów zwykle dochodzi w wyniku inwazji militarnych. Czasem jednak mocarstwa wchłaniają inne kraje środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Być może taka sytuacja będzie miała miejsce już niedługo. Sporo wskazuje bowiem na to, że Rosja przymierza się do wchłonięcia Białorusi.

Czy Rosja może zaanektować Białoruś?

W XXI wieku Rosja stosuje ekspansywną politykę zagraniczną. Z punktu widzenia geopolityki przejęcie terytorium Białorusi byłoby dla niej wysoce korzystne. Białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenko zdaje się także być zainteresowany takim rozwiązaniem. W dużej mierze wynika to z całkowitej zależności gospodarczej. Białoruś jest uzależniona w szczególności od rosyjskich surowców i importu.

Choć trudno się spodziewać, by w najbliższym czasie rzeczywiście doszło do wchłonięcia Białorusi przez Rosję, to jednak w perspektywie kilku lat jest już to całkiem prawdopodobny scenariusz. Obecnie już można zaobserwować coraz silniejszą integrację pomiędzy oboma krajami. Przykładowo w szkołach nauka odbywa się częściej po rosyjsku niż w języku białoruskim.

Co dla Polski oznaczałaby aneksja Białorusi przez Rosję?

Gdyby Białoruś została faktycznie przejęta przez Rosję, to byłaby to zła wiadomość dla Polski i całego NATO. Rosja jest postrzegana bowiem jako możliwy agresor militarny, a jej zbliżenie się o kilkaset kilometrów na zachód mogłoby wpłynąć na poziom bezpieczeństwa geopolitycznego Polski.