Jak działa propaganda polityczna?

Żadna partia polityczna nie przyzna się do stosowania propagandy, za to zwykle oskarża o to politycznych oponentów. Praktycznie jednak każdy polityk choć raz w życiu powiedział coś, co miało charakter propagandowy. Dlaczego jednak propaganda jest tak ważna w życiu politycznym na całym świecie?

Jak wyborcy podejmują decyzję?

Dla demokracji byłoby lepiej, gdyby ludzie swe decyzje wyborcze podejmowali na podstawie racjonalnych przesłanek. Wskazane byłoby tu zwracanie uwagi na programy wyborcze i rozliczanie polityków z wcześniejszych deklaracji oraz obietnic. Niestety jest to dość utopijne.

W rzeczywistości większość wyborców decyzje podejmuje na podstawie emocji. Propaganda bazuje zaś właśnie na emocjach, a nie na merytorycznych argumentach. Z tego powodu sukces polityka często zależy nie od tego, jak dobrze pracuje, ale od tego, jakie wrażenie sprawia. Politycy więc coraz większą uwagę skupiają np. na krótkich, chwytliwych hałasach zamiast na przeprowadzaniu gruntownych analiz danego problemu społecznego.

Kiedy powstała propaganda polityczna?

Można powiedzieć, że propaganda powstała wraz z powstaniem pierwszych systemów politycznych, by przez setki lat ewoluować. Kojarzy się ją przede wszystkim z reżimami totalitarnymi, takimi jak niemiecki nazizm.

O propagandzie można jednak mówić także w przypadku współczesnych demokratycznych krajów. Ba, niektórzy specjaliści od marketingu politycznego otwarcie mówią o tym, że obecnie politycy często wykorzystują niektóre techniki propagandowe stosowane przez Josepha Goebbelsa, czyli nazistowskiego ministra propagandy.

Jak wygląda współczesna propaganda polityczna?

Propaganda polityczna przeszła sporą ewolucję w ostatnich latach. Obecnie narzędzia propagandowe stały się szczególnie skuteczne w Internecie. Portale społecznościowe umożliwiają bowiem tworzenie optymalnych komunikatów pod praktycznie każdą grupę społeczną. Odróżnia je to np. od telewizji, w której ten sam komunikat dociera do wszystkich ludzi.

W sieci wystarczy skierować różne komunikaty do rożnych grup społecznych, w zależności od płci, wieku, dochodów, wykształcenia i innych czynników. Politolodzy spekulują, że między innymi kampania reklamowa w social media pozwoliła wygrać Donaldowi Trumpowi ostatnie wybory.

Przykłady propagandy

To, czy coś jest w pełni oparte w faktach, czy też ma znamiona retoryki politycznej lub propagandy często nie jest proste do określenia. Propaganda nie zawsze jest też negatywnym zjawiskiem. Jej przykładami są bowiem np. dawne plakaty w USA zachęcające kobiety do podjęcia aktywności zawodowej, czy też obecne komunikaty zachęcające do rzucenia palenia.

Przykładem propagandy politycznej jest też zrzucanie podczas wojny przez amerykańskie myśliwce ulotek na terytorium Iraku. Ukazywały one Saddam-a Hussein-a, jako sprawcę cierpień Irakijczyków i miały sprawić, by mieszkańcy tego kraju traktowali Amerykanów jako swoistych wybawicieli. Ocena moralna takiego czynu również nie jest prosta.

Obecnie propaganda polityczna szczególnie mocno praktykowana jest w Chinach. Tam komunistyczny rząd kontroluje wszystkie media i decyduje, co może się w nich ukazać. Skrajnie silna propaganda panuje zaś w Korei Północnej. W tym kraju ludzie żyją w ogromnej biedzie, ale i tak uważają władcę kraju wręcz za boga. Wszystko właśnie przez techniki propagandowe, których używa się bez przerwy od kilkudziesięciu lat.