Czym różni się lewica od prawicy?

O poglądach lewicowych i prawicowych słyszy się codziennie. Dużo rzadziej jednak mówi się o tym, czym tak naprawdę różnią się oba sposoby patrzenia na politykę i całą rzeczywistość. Wielu ludzi interesujących się politykom nie jest też nawet w stanie stwierdzić, czy ma poglądy lewicowe, czy prawicowe. Czym więc różni się lewica od prawicy?

Czy podział na lewicę i prawicę ma sens?

Polityka jest skomplikowanym i wieloaspektowym tematem, a podział partii na lewicowe i prawicowe trzeba uznać za spore uproszczenie. Współcześnie, szczególnie w Polsce, coraz częściej zdarza się zaś, że partie prawicowe mają w swych postulatach lewicowej postulaty, a partie lewicowe głoszą hasła, które uznać można za prawicowe.

Mimo tego warto poznać ogólne różnice pomiędzy poglądami lewicy a prawicy, ponieważ może to pomóc chociażby w znalezieniu partii, z którą ma się zbliżone poglądy. Warto też wiedzieć, że podział na lewo i prawo powstał pod koniec XVIII wieku podczas rewolucji francuskiej. Wtedy to po prawej stronie zgromadzenia narodowego zasiedli arystokraci, a po lewej rewolucjoniści.

Na czym opierają się poglądy prawicowe?

Prawicowe poglądy zwykle uznaje się na konserwatywne. W ich przypadku najważniejsze są tradycyjne wartości, w tym religia, rodzina i tożsamość narodowa. Prawicowi politycy dużą uwagę przykładają także do własności prywatnej i państwa minimum.

Można powiedzieć, że prawicowe poglądy czerpią z przysłowia „każdy jest kowalem swojego losu”. To od jednostki zależy więc, jakie dochody osiąga, a państwo nie prowadzi programów socjalnych, ani redystrybucji dochodów. W skrajnie prawicowym ujęciu państwa nie istnieje publiczna służba zdrowia, biurokracja, zakład ubezpieczeń emerytalnych, ani publiczna edukacja. W zamian podatki osiągają wartość minimalną i są pobierane wyłącznie na utrzymanie policji i wojska, które jako jedyne są zarządzanie przez władzę państwową.

Taka idea państwa ma swoje zalety, jednak część ludzi może się w nich poczuć wykluczona. Przykładowo osoby niepełnosprawne nie mogą w nich liczyć na wsparcie ze środków publicznych. Prawicowcy argumentują jednak, że na ich rzecz mogą być prowadzone akcje charytatywne przez innych obywateli.

W co wierzą polityce lewicowi?

Poglądy lewicowe opierają się na równości wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest tak samo ważny niezależnie od płci, wykształcenia, pochodzenia, czy orientacji seksualnej. Mniej zamożni ludzie są zaś wspierani przez państwo świadczeniami socjalnymi.

Z drugiej strony w państwie lewicowym panują wysokie podatki. Obywatele mogą w nim tracić zapał do pracy, ponieważ ich komfort życia może być na wspólnie zbliżonym poziomie, niezależnie od tego, czy są oni aktywni zawodowo, czy też nie. W dłuższym czasie może to nawet doprowadzić do wielkiego kryzysu ekonomicznego.