Konserwatyzm a liberalizm

Obok podziału na lewicę i prawicę poglądy polityczne dzieli się także na konserwatywne i liberalne. Choć trudno je jednoznacznie skategoryzować, to jednak dobrze jest znać przynajmniej ogólne różnice pomiędzy konserwatystami i liberałami.

Czym jest liberalizm?

Dziś liberalizm to bardzo szerokie pojęcie, z którym powiązać można każdy postulat głoszący prawo jednostki do pełnej wolności. Liberałowie uważają, że państwo nie powinno w żaden sposób dyktować poglądów ludzi, ani też wpływać na ich sytuację materialną. Liberalne poglądy często sprzyjają integracji międzynarodowej. Przykładowo liberałowie uważają, że kraje europejskie powinny przyjmować uchodźców.

W liberalnym państwie każdy ma prawo żyć w zgodzie ze swoimi poglądami i nie jest obciążany nadmierną ilością podatków. Jednocześnie państwo nie zapewnia rozbudowanych świadczeń społecznych.

Na czym polega konserwatyzm?

Konserwatyzm także może być definiowany w różny sposób. Na ogół jednak konserwatyści są wierni tradycyjnym poglądom np. tradycji narodowej i religii, która w danym państwie obowiązuje od setek lat. Konserwatyści z dużą ostrożnością spoglądają na zmiany i np. wpływ kultury oraz obyczajów pochodzących z innych krajów. Na ogół więc osoby o poglądach konserwatywnych są przeciwne np. masowym sprowadzaniem imigrantów.

W przeciwieństwie do liberałów konserwatyści mocno akcentują znacznie wspólnoty, zamiast odrębności jednostek. Ma to też odbicie w sferze polityki gospodarczej za pomocą której państwo powinno eliminować nierówności społeczne. W konserwatywnym kraju władza powinna być silna i mieć odpowiedni autorytet oraz środki, aby w razie potrzeby walczyć o porządek i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Pamiętając o tym, że konserwatyzm jest mocno ogólnym i nieprecyzyjnym pojęciem, można powiedzieć, że największą konserwatywną partią w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość.