Na czym polegają poglądy centrowe?

Przyjęło się dzielić partie polityczne na lewicowe lub prawicowe. Czasem spotkać można także te centroprawicowe i centrolewicowe. Praktycznie żadnego ugrupowanie nie określa się jednak mianem centrowego. Na czym jednak polega doktryna centrowa w polityce?

Czym jest doktryna centrowa?

Poglądy centrowe z zasady są zrównoważone i umiarkowane. Trudno też określić precyzyjne zdanie centrowców na określony temat. Można po prostu przyjąć, że znajdują się one gdzieś pośrodku pomiędzy opiniami polityków lewicowych i prawicowych.

Centrowcy z jednej strony optują za wolnorynkowymi rozwiązaniami. Z drugiej jednak strony uważają, że w określonych przypadkach uzasadnienie ma interwencjonizm państwowy. Pod względem światopoglądowym politycy centrowi uważają, że społeczeństwo powinno znaleźć złoty środek pomiędzy tolerancją i akceptacją mniejszości, a poszanowaniem tradycyjnych wartości.

Warto zauważyć, że rzadko partie centrowe stają się największymi w kraju. Często zdarza się za to, że partia centrolewicowa lub centroprawicowa zostaje koalicjantem w rządzie u boku zwycięzcy wyborów. W Polsce przykładem centroprawicy jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które w XXI wieku już kilkukrotnie pełniło rolę koalicjanta dla największego ugrupowania w sejmie.

Czasem też za centrowe uważa się partie polityczne, których członkami są ludzie o różnych poglądach. Zaskakująco często zdarza się bowiem, że pod jednym szyldem partyjnym występują zarówno centroprawicowi, jak i centrolewicowi politycy.