Wojna handlowo-polityczna pomiędzy USA a Chinami

Przez ostatnie dziesięciolecia światowym hegemonem politycznym, gospodarczym i militarnym były Stany Zjednoczone Ameryki. Imponujące tempo rozwoju Chin sprawia jednak, że to Państwo Środka już wkrótce może stać się najpotężniejsze na całym globie. Póki co zaobserwować można swoistą wojnę handlową i polityczną między przywódcami USA i Chin.

Czemu USA jest w sporze z Chinami?

O tym, że Stany Zjednoczone są w stanie konfliktu interesów z Chinami, wiadomo powszechnie. Spór dotyczy statusu najważniejszego państwa na świecie. Z punktu widzenia geopolityki interes w jego podsycaniu mają Amerykanie.

Przewidywania ekonomistów są bowiem jednoznaczne, jeżeli w najbliższym czasie nie dojdzie do dużych zmian, to Chiny staną się znacznie potężniejszym krajem gospodarczo niż USA. Supremacja ekonomiczna zawsze zaś prowadzi do dominacji politycznej i militarnej.

Na czym polega wojna handlowa między USA a Chinami?

Obecnie konflikt na linii USA i Chiny przybiera głównie postać wysokich ceł. Prezydent Donald Trump postanowił zwiększyć poziom taryf celnych na ogromną ilość chińskich produktów. Biorąc pod uwagę to, że amerykański import stanowi duże źródło dochodów chińskiej gospodarki, to takie podniesienie ceł jest ogromnym ciosem dla Państwa Środka. Przywódcy USA często wypowiadają się też mało pozytywnie na temat Chin i oskarżają ten kraj np. o manipulowanie cenami walut.

Strona chińska do tego konfliktu podchodzi dużo spokojniej i stara się rozwiązać spór środkami dyplomatycznymi. Władze tego kraju starają się jednak zniwelować wpływ amerykańskich ceł poprzez pobudzenie popytu wewnątrz kraju.

Trzeba zauważyć, że spór handlowy pomiędzy dwoma największymi gospodarkami na świecie oddziałuje na inne kraje, w tym na Polskę. Ciężko też jednoznacznie stwierdzić, w jakim kierunku rozwinie się konflikt między USA i Chinami. W tym przypadku największe znacznie zapewne będzie mieć to, czy Donald Trump zostanie wybrany na kolejną kadencję.