Geopolityczne wyzwania Polski

Polska umiejscowiona na skraju cywilizacji zachodniej i w pobliżu Rosji prowadzącej ekspansywną politykę zagraniczną znajduje się w skomplikowanej sytuacji. Sami Polacy mają też odmienne zdanie na temat tego, z kim Polska powinna umacniać sojusze.

Czy Rosja jest zagrożeniem dla Polski?

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że w zasadzie pierwszy raz w swojej historii Polska jest w pełni bezpiecznym krajem. Praktycznie nikt nawet nie rozważał scenariusza, w którym to kraj nad Wisłą miałby się przynajmniej potencjalnie stać obiektem napaści obcego mocarstwa.

Opcja zmieniła się po tym, jak Rosja zaanektowała Krym i rozwinęły się techniki tzw. wojny hybrydowej. Dziś Polscy przywódcy starają się rozwijać sojusze militarne. Z jednej strony opiera się to o wzmocnienie współpracy z innymi członkami NATO, a w szczególności z USA. Z drugiej Polska sojuszy szuka także w swoim bezpośrednim sąsiedztwie przez ideę Trójmorza. Niepokoić jednak może wciąż powolna modernizacja polskich sił zbrojnych. Oczywiście jednak nie ma sensu demonizować bieżącej sytuacji międzynarodowej. W dającej się przewidzieć przyszłości trudno przypuszczać, by jakiś kraj zaatakował Polskę.

Polscy politycy powinni też zwrócić jeszcze większą uwagę na kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Pod tym względem polska gospodarka nadal jest zbyt mocno zależna od źródeł dostaw surowców pochodzących zza wschodniej granicy.